พีมูฟ ออกแถลงการณ์ก่อนยุติการชุมนุม

พีมูฟ ออกแถลงการณ์ก่อนยุติการชุมนุม จี้ รบ.ทำตามข้อเรียกร้อง และแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม ขู่หากไม่ได้ข้อยุติจะกลับมายกระดับชุมนุมอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ได้ออกแถลงการณ์ มีใจความตอนหนึ่งว่า การเคลื่อนไหวติดตามการแก้ไขปัญหาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. โดยมุ่งไปที่หน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 7 แห่ง ซึ่งผลการติดตามดังกล่าวมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะที่พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ซึ่งได้รับมอบหมายจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มาประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกลุ่มพีมูฟจนบรรลุข้อตกลงร่วมกัน

ดังนั้น ทางกลุ่มพีมูฟจึงมีมติร่วมกันที่จะประกาศยุติการชุมนุมในครั้งนี้และเดินทางกลับภูมิลำเนา อย่างไรก็ตามการยุติการชุมนุมในครั้งนี้หาใช่การยุติการติดตามการแก้ไขปัญหา หากแต่คือจุดเริ่มต้นในการปฎิบัติการตามแนวทางข้อตกลงร่วมกันไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากหลักการดำเนินงานในอนาคตมีความบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ทางกลุ่มพร้อมที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป .-สำนักข่าวไทย