รื้อกม.เล่นงานขายก๊อปปี้ผ่านออนไลน์

รื้อกม.ลิขสิทธิ์ใหม่ หวังคุ้มครองสินค้าลิขสิทธิ์ให้รวดเร็ว-ครอบคลุมทุกช่องทาง เน้นคุมเข้มสินค้าก๊อปปี้ผ่านออนไลน์ นายทศพล ทังศสุบุตร  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยว่า กรมฯอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์เพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มครองสินค้าลิขสิทธิ์ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะการแอบขายสินค้าก๊อปปี้ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ 

เบื้องต้นอาจมีระเบียบที่รองรับ ให้เจ้าของสิทธิ์ หรือ เจ้าของสินค้า สามารถ ทำจดหมายยื่น ขอให้ ผู้บริการพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต  เช่น ค่ายโทรศัพท์มือถือ  ถอดงานที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออกจากช่องทางออนไลน์  และอื่นๆ เป็นต้น “มั่นใจว่าการปรับปรุงกฎหมายใหม่จะช่วยลดปัญหา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านช่องทางต่างๆได้รวดเร็วขึ้น และทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  จากปัจจุบันจะต้องรอให้ศาลสั่งว่ามีความผิดก่อน ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จึงจะขอให้ผู้ให้บริการพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต สั่งถอดงานละเมิดออกได้ ทำให้ไม่ทันกับสถานการณ์ ขณะที่เซอร์เวอร์หรือผู้ให้บริการบางส่วนอยู่ในต่างประเทศ  ดังนั้นคาดว่าการยกร่างแก้ไขใหม่ จะดำเนินการได้เสร็จภายในปีนี้” สำหรับการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยในขณะนี้ พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น มากโดยกรมฯ ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ   ทหาร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (  กอรมน.) ปราบปรามอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างๆที่มีการชายสินค้าละเมิด จำนวนมาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews