สั่งโรงเรียนกทม.เร่งทำประวัตินักเรียนต่างด้าว4พันคน

เด็กต่างด้าวเข้าเรียนโรงเรียนกทม.พุ่งสูงกว่า4พันคน สัญชาติพม่ามากที่สุด สภากทม.แนะทำทะเบียนประวัติวางมาตรการรองรับ นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่5 ประจำปี2561 โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าฯกทม. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการรายงานผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากทม. ในฐานะ ประธานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม กล่าวว่า คณะกรรมการได้ติดตามการเรียนการสอนของเด็กต่างด้าวในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดรับเด็กเข้าเรียนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้ง 437โรงเรียน ทำให้ปัจจุบันมีนักเรียนกลุ่มเด็กต่างด้าว เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดกทม. ทั้งสิ้น 4,497 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 291,116 คนคิดเป็นร้อยละ 1.54 ของนักเรียนทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง

โดยพื้นที่ที่มีนักเรียนไม่มีสัญชาติไทย หรือนักเรียนต่างด้าวมากที่สุดได้แก่1.เขตทวีวัฒนา 331 คน 2.เขตบางขุนเทียน 328 คน 3.เขตบางกะปิ 277 คน 4.เขตทุ่งครุ 196 คนและ5.เขตลาดกระบัง 173 คน โดยโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่มีสัญชาติไทยหรือนักเรียนต่างด้าวมากที่สุดคือโรงเรียนคลองทวีวัฒนา ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา สำหรับเชื้อชาติหรือสัญชาติที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดอันดับหนึ่งคือพม่า อันดับสองคือกัมพูชา และอันดับสามคือลาว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews