นายประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจฉุกเฉินเพื่อกำหนดให้กรุงเทพมหานคร (BMA) เร่งจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อเร่งขยายสายสีเขียวของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส การใช้อำนาจของ Prayut ภายใต้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวยังรวมถึงคำสั่งในการจัดตั้งคณะกรรมการที่จะตัดการทะเลาะกันเรื่องค่าโดยสารเพื่อเรียกเก็บเงินจากสายสีเขียว

การดำเนินการต้องมีการเจรจากับผู้รับสัมปทานสายสีเขียวระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ส่วนต่อขยายสายสีเขียวครอบคลุมถึงแบริ่ง – สมุทรปราการและหมอชิต – สะพานใหม่ -Ku Kot ตามเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาคำสั่งของนายประยุทธในฐานะหัวหน้าคณะมนตรีแห่งสันติภาพและความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (กสช.) กำหนดให้กทม. ว่าจ้างเอกชนเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อให้ส่วนต่อขยายทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาการจราจร การจัดจ้างจะไม่มาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

News Reporter